راهنمای تجارت فارکس

شناخت نوسان ساز

شناخت نوسان ساز

دانلود مقاله رشته الکترونیک

نوسان سازهای سینوسی

نوسان ساز های سینوسی کاربرد گسترده ای در الکترونیک دارند. این نوسان سازها منبع حامل فرستنده ها را تامین می کنند و بخشی از مبدل فرکانس را در گیرنده های سوپر هتروداین تشکیل می دهند. نوسان ساز ها در پاک کردن و تولید مغناطیسی در ضبط مغناطیسی و زمان بندی پالس های ساعت در کار های دیجیتال به کار می روند. بسیاری از وسایل اندازه گیری الکترونیکی مثل ظرفیت سنج ها نوسان ساز دارند

انواع مختلفی نوسان ساز های سینوسی

اما همه آنها از دو بخش اساسی تشکیل می شوند:

بخش تعیین کننده فرکانس که ممکن است یک مدار تشدید یا یک شبکه خازن مقاومتی باشد. مدار تشدید بسته به فرکانس لازم می تواند ترکیبی از سلف و خازن فشرده طولی از خط انتقال یا تشدید کننده حفره ای باشد. البته شبکه های خازن مقاومتی فرکانس طبیعی ندارند ولی می توان از جا به جایی فاز آنها برای تعیین فرکانس نوسان استفاده کرد. دوم بخش نگهدارنده که انرژی را به مدار تشدید تغذیه می کند تا آن را در حالت نوسان نگه دارد. بخش نگه دارنده به یک تغذیه نیاز دارد. در بسیاری از نوسان ساز ها این قسمت قطعه ای فعال مثل یک ترانزیستور است که پالس های منظمی را به مدار تشدید تغذیه می کند.

مدارات صد در صد عملی نوسان ساز MW

هر سه مدارات فرستنده رادیویی که در پی می آید نوسان ساز MW بوده که با حداقل قطعه و با کیفیت عالی می باشد. چنان چه یک رادیوی MW را روشن نمایید با تغییر واریابل، صدای سوت مربوط به این نوسان سازها را خواهید شناخت. سیم پیچ مدار عبارت است از کادر آنتن یک رادیو ی کوچک موج متوسط (چهار سر و سه سر). به علاقه مندان مدارات کنترل از راه دور رادیویی توصیه می کنیم که برای قسمت فرستنده ی مدارشان، از یکی از 6 مدار نوساز ساز ارائه شده، استفاده نمایند.

در ضمن اگر در هر کدام از شکل های (ب) و (ج) یک میکروفون خازنی سه سر وصل کنید، مدار شما تبدیل به یک فرستنده ی MW خواهد شد(سیم شیلد به شاسی، سیم مغزی به بیس ترانزیستور و سیم تکی قرمز به نقطه ی مثبت یک باطری 1/5 ولتی و یا هر نقطه ی مدار که حدود 1/5 ولت دارد، وصل شود. (چنان چه از باطری 1/5 ولتی جداگانه استفاده می کنیم از سیم شلید به منفی باطری هم وصل کنید).

نقشه شماتیک مدار صد در صد عملی نوسان ساز MW

شکل الف

نقشه شماتیک مدار صد در صد عملی نوسان ساز MW

شکل ب

نقشه شماتیک مدار صد در صد عملی نوسان ساز MW

شکل ج

مدار نوسان ساز MW با ترانزیستور BC108

سیم پیچ عبارت است از اولیه ی کادر آنتن رادیوی یک موج (B سیم بی رنگ و A سیم سیاه).مدار زیر بر روی یک رادیو ی MW صدای سوت ایجاد می کند که با تنظیم VC (خازن تریمر و یا واریابل) می توان سوت را قوی تر نمود. چنان چه، بخواهید میکروفون را وصل کنید، از نوع ذغالی باشد و به دو سر مقاومت 1K وصل کنید تا شناخت نوسان ساز یک فرستنده MW داشته باشید.

فرستنده AM ساده با نوسان ساز هارتلی

در مدار زیر، میکروفون و یا امواج صوتی یک رادیو ضبط به دو نقطه ی N وصل می شود.سیم پیچ مدار یک کادر آنتن سه سر رادیوی یک موج (MW) می باشد و لیست قطعات به شرح زیر می باشد:

لیست قطعات جهت ساخت فرستنده AM ساده با نوساز ساز هارتلی

نقشه شماتیک فرستنده AM ساده با نوساز ساز هارتلی

نوسان ساز هارتلی

این نوسان ساز در موادر Lc خود از یک سیم پیچ سه سر که با یک خازن موازی شده است، استفاده می نماید. در این نوسان ساز، موج ساخته شده توسط مدار Lc از یک طرف به B ترانزیستور داده می شود و از طرف دیگر، فیدبک مثبت و هم فاز سیگنال ورودی جهت تامین تلفات انرژی از طریق خازن C3 به آن متصل می شود.

در این مدار با وصل ولتاژ، جریانی در ترانزیستور برقرار می شود که در این حالت افت ولتاژ روی کلکتور از طریق C3 بر روی L1b منتقل می شود که خودش باعث تحریک اولیه ی مدار Lc و نوسان کردن آن می شود. مقداری از این ولتاژ نوسانی روی L1b افت نموده که از طریق C2 به B ترانزیستور اعمال شده و بدین گونه، اولین نوسان ساخته می شود که جهت پایداری آن، سیگنال تقویت شده از کلکتور توسط خازن C3 به ورودی، فیدبک مثبت می شود.

مدار زیر، چون امیتر مشترک است، ورودی و خروجی، 180 درجه اختلاف فاز داشته و از طرفی سر پایین ترانس L1 با سر بالای آن 180 درجه اختلاف فاز دارند. به همین دلیل، ورودی با خروجی هم فاز می شوند. مقدار فرکانس از فرمول زیر محاسبه می شود که C بر حسب فاراد و L بر حسب هانری می باشد.

شناخت نوسان ساز

رئوفي مقدم مرضيه [email protected] دانشگاه پيام گلپايگان , صارمي فاطمه دانشگاه آزاد اسلامي واحد خرم آباد , صادقي وحيده دانشگاه صنعتي اصفهان

نوسان ساز كنترل شده با ولتاژ يكي از قسمت شناخت نوسان ساز هاي مهم و اساسي سيستم هاي آنالوگ و ديجيتال مي باشد. در حالي كه روش هاي متعددي براي پياده سازي اين نوع نوسان ساز وجود دارد يكي از رايج ترين روش ها ، نوسان ساز هاي حلقوي مي باشد كه مي تواند به عنوان كلاك درسيستم استفاده شود. دليل اصلي تمايل به طراحي نوسان سازتمام ترانزيستوري قابليت تجميع آسان آن درغياب عناصر پسيو مي باشد. كه به كاهش مساحت تراشه منجر خواهد شد. همين خاصيت مجتمع سازي آسان، اين نوع نوسان ساز را به يكي از بخش هاي جذاب سيستم هاي مخابراتي تبديل كرده است. اين نوسان سازهاي كنترل شده با ولتاژ كاربردهايي نظير كلاك ارتباطات سريال، سنتز كننده فركانسي مجتمع، توزيع كلاك درون چيپ و. را دارا مي باشد. مسئله مورد بررسي در اين تحقيق تغيير فركانس نوسان در ازاي تغييرات پارامتر هايي مثل دما و ولتاژ منبع تغذيه مي باشد. با شناخت و تركيب مناسب طبقه هاي تاخيري مي توان به عملكرد مناسبي از اين نوسان سازها رسيد. اصولا در نوسان سازها ايده آل اين است كه فركانس نوسان مستقل ازتغييرات ولتاژ تغذيه و دما، ثابت باشد. اما با استفاده از اين طبقه هاي تاخيري فركانس نوسان كاهش يافته است. اين كاهش قابل توجه فركانس كاري نوسانگر حلقوي در ازاي بهبود پايداري فركانسي مسئله ي اصلي اين تحقيق مي باشد. در اين تحقيق سعي بر اين است كه بتوان طوري به اين پايداري فركانسي رسيد كه فركانس نوسان كاهش نيابد يا حداقل كمتر كاهش يابد. اين بدين معني است كه بهبود پايداري فركانسي شناخت نوسان ساز به شدت فركانس نوسان را كاهش مي دهد. هدف اين تحقيق جبران اين اثر كاهش فركانس نوسان است. به اين صورت كه بين سرعت (فركانس نوسان) و پايداري فركانسي مصالحه اي برقرار شود تا بتوان به نوسان‏سازهايي با فركانس بالاتر نوسان و پايداري فركانسي مناسب رسيد. پس به عنوان هدف اصلي اين تحقيق بررسي رياضي و پارامتري نوسانگر حلقوي سيماس براي رسيدن به مصالحه اي مناسب بين سرعت (فركانس نوسان) و پايداري فركانسي (عدم تغييرات شديد فركانس نوسان با تغييرات منبع تغذيه و دما) مد نظر مي باشد. دراين نوسانساز حلقوي از دو نوع معكوس كننده پايه و كشنده جريان استفاده شده است. با توجه به اصل نوسان در نوسانسازهاي حلقوي تعداد معكوس كننده‌‌ها در حلقه مشخص مي شود. و با محاسبه زمان تاخير دو معكوس كننده مشاهده مي شود، زمان تاخير اين دو معكوس كننده برخلاف هم است و نيز شيب تغييرات فركانسي با تغيير دما و منبع تغذيه در دو معكوس كننده برخلاف هم است پس به اين نتيجه مي رسيم كه با تركيب اين دو معكوس كننده زماني به حالت مطلوب خواهيم رسيد كه كمترين تغييرات فركانسي را با تغيير دما و منبع تغذيه داشته باشيم. بنابراين شناخت نوسان ساز تركيبات مختلف را در نظر مي گيريم. با توجه به نتايج مشاهده شده معكوس كننده پنج طبقه بهترين پاسخ را دارد. حالا از بين تقويت‌كننده‌هاي پنج طبقه كه با يك معكوس كننده پايه و چهار كشنده جريان، و دو معكوس‌كننده پايه وسه كشنده جريان، و يا سه معكوس‌كننده پايه و دو كشنده جريان، بهترين پاسخ مربوط به دو معكوس كننده پايه و سه كشنده جريان است. و كمترين تغيير فركانس را در مقابل تغييرات دما ومنبع تغذيه از خود نشان مي شناخت نوسان ساز دهد. اما در همه موارد به ازاي داشتن فركانس ثابت، مقدار فركانس كاهش مي يابد. در مرحله بعد سعي مي‌كنيم با اتصال مورب اين مشكل را تا شناخت نوسان ساز حد امكان برطرف كنيم ودر خروجي مشاهده مي‌شود، فركانس افزايش مي يابد، بنابراين سعي مي شود با تكنيك هاي بيان شده به فركانس بالاتر و در عين حال با تغييرات كمتر در برابر تغييرات ولتاژ منبع تغذيه و دما دست يابيم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین تماشا کنید
نزدیک
برو به دکمه بالا